เราคือใคร?
ในปี 2015 Health at Home ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์อายุกรรม ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ของบริการสุขภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อความสะดวกและเข้าถึงง่ายของผู้ใช้ ปัจจุบันเราให้บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้านมาแล้ว
กว่า 5,000 ครอบครัวทั่วไทย และมีสถานดูแลผู้สูงอายุ Health at Home Care Center ดูแลคนไข้

ที่มาของ Health at Work

ในช่วงสถานการณ์ที่โรค Covid-19 ระบาด ครอบครัวคนไข้ของเราหลายบ้านมีความต้องการให้เราดูแลรักษาอาการทั่วไปและ

ทำหัตถการที่สามารถจบได้ที่บ้าน เช่น ปรึกษาแพทย์ทางไกล, ส่งยา, บริการพยาบาล (เจาะเลือด, ดูแลคนไข้ติดเตียง)

วิกฤตนี้จึงได้เปิดโอกาสให้เราขยายบริการใหม่ “คลินิกออนไลน์”

เราเริ่มนำแนวคิด “คลินิกออนไลน์” มาทดลองใช้กับพนักงานของเรา โดยมีแพทย์ให้คำปรึกษาออนไลน์และส่งยาให้กับพนักงานในช่วงที่มีการล๊อคดาวน์โควิด ซึ่งเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง พนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการไปโรงพยาบาล ช่วงต้นปี 2021 เราจึงเปิดบริการ Health at Work อย่างเป็นทางการ