เราเข้าใจว่าการเลือก

แผนสุขภาพแรกสำหรับ

องค์กรเป็นเรื่องใหญ่

Frame 1395.png

เราเหมาะที่จะเป็นแผนสุขภาพแรก

ของบริษัทคุณยังไง

Frame 1403.png
ดีกว่าประกันสังคม
คุ้มกว่าประกันกลุ่ม
มั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ ไม่ต้องจ่ายทิ้ง ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเสียเวลารอคิว รอหมอ
Frame 1421.png
ดูแลเหมือนครอบครัว
ให้บริการใกล้ชิดพนักงาน คอยติดตามอาการ พึ่งพาเราได้เหมือนคนในครอบครัว
Frame 1401.png
ยกระดับบริษัทให้ทันสมัย
รูปแบบบริการทันสมัย ไม่สามารถเปรียบเทียบกับใครได้ เหมาะกับบริษัทคนรุ่นใหม่
พนักงานพึงพอใจ

99%

ประหยัดค่ารักษาพยาบาล

54%

ไปโรงพยาบาลน้อยลง

80%

สนใจใช้แผนสุขภาพเรา?
กรุณากรอกข้อมูลของคุณให้เราติดต่อกลับ
ข้อมูลในการติดต่อกลับ
arrow&v